เปลี่ยน / คืนสินค้า
(CHANGE / RETURN)

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืน การรับประกันสินค้า  และการเคลมสินค้าที่เสียหาย มีเงื่อนไขดังนี้

1. ร้านค้ารับประกันความพอใจกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางเวปไซด์ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 7 วัน โดยสินค้าต้องมีใบเสร็จ อุปกรณ์ครบ ป้ายราคาและป้ายกำกับสินค้าไม่ถูกตัด ตัวสินค้าและกล่องต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า นอกจากเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าของทางร้านค้า ร้านค้าจะโอนคืนค่าจัดส่งให้ภายหลัง จากที่ได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว
และ การเปลี่ยนหรือคืนจะไม่ครอบคลุมสินค้าโปรโมชั่นหรือสินค้าล้างสต๊อก(Clearance)

2. การประกันจะครอบคลุมสินค้าในราคาปกติเท่านั้น สินค้าที่เป็นสินค้าราคาโปรโมชั่น จะไม่มีการรับประกันในทุกกรณี ระยะเวลาประกันสินค้าจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละแบรนด์สินค้า 

3. สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการผลิต สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (อ้างอิงจากลายเซ็นที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้า)

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า ต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมี ใบเสร็จ อุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ จะคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นรุ่นที่เทียบเท่าให้ภายใน 15 วัน
 
4. กรณีที่มีการอัพเกรดสินค้าทดแทนรุ่นอื่น หรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ และยืนยันก่อนมีการอัปเกรดสินค้าทุกครั้ง
 
5. สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไขการรับประกัน เช่น สินค้าเสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี, สินค้าชำรุด, หัก, แตก, บุบ, ไหม้, บิ่น, ร้าว, งอ, บิดเบี้ยว, มีรอยขูดขีด หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 
6. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 
7. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วนเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
 
8. การส่งเคลมสินค้าจำเป็นต้องมีกล่องสินค้า สติ๊กเกอร์ และหมายเลข Serial no. ของทางบริษัท และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไขสติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า กล่องสินค้า ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน
 
9. ลูกค้าสามารถขอรับบริการส่งเคลมสินค้าที่เสียได้ที่ La Sportiva Thailand หากลูกค้ามีความประสงค์ส่งสินค้าเคลมกลับทางไปรษณีย์ หรือ ขนส่งเอกชน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
 
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
สามารถติดต่อสอบถามเรื่อง เปลี่ยน คืน หรือประกันสินค้าได้ที่
บริษัท โกแอ็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 25/76-77 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.0630599907