LA SPORTIVA STORY

ความเป็นมาของแบรนด์

Social Responsibility

ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมย่อมเป็นหน้าที่และความร่วมมือของทุกฝ่าย แต่หากบริษัทผู้ผลิตสินค้าไม่ใส่ใจเสียแล้ว แรงกระเพื่อมในสังคมก็คงจะน้อยลงตามไปด้วย

ความเป็นมาของ LA SPORTIVA #2

ความเป็นมาของ LA SPORTIVA #2

ความเป็นมาของ LA SPORTIVA #2 บอกเล่าเรื่องราวของงผลกระทบต่อLa Sportiva จากการมาถึงของเทคโนโลยี และการพัฒนาสินค้าเพื่อก้าวต่อไป

ความเป็นมาของ LA SPORTIVA #1

ความเป็นมาของ LA SPORTIVA #1

จากใจกลางเทือกเขา Trentino Dolomites
สู่เส้นทางอุปกรณ์กีฬาจากวัฒนธรรมในครอบครัว
สู่ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ของการผจญภัยบนเขาสูง
แรงผลักดันและนวัตกรรมใหม่ ๆ และแล้วเรื่องราวของ La Sportiva ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 1928