วิธีการชำระเงิน
(PAYMENT METHOD)

( English is below )

วิธีชำระเงิน สามาถชำระค่าสินค้าได้ 2 วิธี คือ

1 .โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีออมทรัพย์ บริษัท โกแอ็คชั่น จำกัด

  • บัญชี ธนาคารกสิกรไทย      
  • เลขที่บัญชี 050-1-91931-4

แจ้งชำระเงินได้ที่นี่


หรือ
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต ด้วยระบบ2C2P


       หลังจากเลือกสินค้าลงตะกร้า สามารถเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตได้ โดยหลังจากกดสั่งสินค้า(Place Order) ระบบจะเชื่อมไปยังหน้าชำระด้วยบัตรเครดิต
       โดยสามารถเลือกชำระเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระได้ตามเงื่อนไขของสินค้าและจำนวนยอดชำระ

Payment Method

There are 2 methods you can choose for payment

1. Direct Transfer

Saving account  Account Name : Go Action Company limited

  • Bank : Kbank   
  • Account No. : 050-1-91931-4

CONFIRM PAYMENT HERE


Or
2. Pay with credit card via 2C2P system


       After the products have added to your cart, you can choose Credit card payment by 2C2P. The page will link to 2C2P payment system.
       Yon can full payment or installment pay that depend on product and payment amount.