Social Responsibility

Share on

ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมย่อมเป็นหน้าที่และความร่วมมือของทุกฝ่าย แต่หากบริษัทผู้ผลิตสินค้าไม่ใส่ใจเสียแล้ว แรงกระเพื่อมในสังคมก็คงจะน้อยลงตามไปด้วย

       La Sportiva บริษัทที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Fiemme Valley ใจกลางแค้วน Dolomites ประเทศอิตาลี ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร แวดล้อมไปด้วยป่าไม้และขุนเขา เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วที่จิตวิญญาณของ La Sportiva จะผูกพันและยึดโยงกับภูเขาและสิ่งแวดล้อมจนแยกไม่ออก

      ในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งน้ำท่วมจากฝนตกหนัก พายุที่เกิดถี่ขึ้น ไฟไหม้ที่รุนแรงแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน แน่นอนว่าความยั่งยืนของธรรมชาติกำลังลดลง จากการบริโภคของเราที่มากขึ้นเรื่อยๆในฐานะผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองในฐานะผู้ผลิต การทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ มันอาจเลยจุดนั้นมาแล้ว แต่จะมีหนทางที่ชะลอให้การเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ช้าลงหรือไม่ . หลังจากผ่านการฉลองครบรอบ 90ปี ไปเมื่อปี 2018 หมุดหมายหลักต่อไปของ La Sportiva ในฐานะบริษัทที่เติบโตมากับธรรมชาติ ก็คือการสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลธรรมชาติไปพร้อมกับการทำธุรกิจเพื่อคนที่รักในธรรมชาติ แนวทางที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ จนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้าย La Sportiva ได้ให้ความสำคัญสูงสุดในการเคารพต่อสิ่งแวดล้อม มีการวางแนวทางแก้ไขและกำหนดมาตรการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และการสูญเสียวัตถุดิบแบบสิ้นเปลือง ตั้งแต่การผลิตในสำนักงานใหญ่ไปจนถึงซัพพลายเออร์รายต่างๆ

EOCA

       ในปี 2013 บริษัทได้เริ่มต้นความร่วมมือกับ EOCA (European Outdoor Conservation Association) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการริเริ่ม ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม EOCA มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุโรป ด้วยโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจำนวนมากได้รับทุน จากบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสินค้า Outdoor ที่เป็นสมาชิกของ EOCA ปัจจุบันมีบริษัทในเครือมากถึง 109 แห่ง จากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือกโดย EOCA พวกเขาจะประเมินและให้เงินสนับสนุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ที่คู่ควรแก่การสนับสนุนมากที่สุด ความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทที่เป็นสมาชิกของ EOCA ซึ่งรวมถึง La Sportiva ด้วย ก็คือ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องพื้นที่ป่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนรุ่นต่อไปในอนาคต
       สามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิก EOCA ได้ที่ Member EOCA

BLUESIGN

       การผลิตสินค้าในกลุ่มเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม เป็นกลุ่มสินค้าที่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับต้นๆของบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมด La Sportiva ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตสิ่งทอ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลระบบ Bluesign®  โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ bluesign® member ตั้งแต่ปี 2012
        Bluesign® เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตขึ้นนั้น เป็นไปตามตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยมีการกำจัดสารที่เป็นอันตรายและเป็นพิษทั้งหมดออกจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ ของเสียที่ออกสู่สภาพแวดล้อม

      และในปี 2014/15 La Sportiva ได้รับเครื่องหมาย Bluesign®product ที่เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสารพิษและสารอันตรายตกค้างน้อยมากและมีความปลอดภัยอย่างสูงสุดกับผู้ใช้ มีผลกระทบต่อผู้ใช้และโลกน้อยมาก

RECYCLED FABRIC

     La Sportiva ได้นำผ้าแบบรีไซเคิลมาใช้ในสินค้ากลุ่มเครื่องแต่งกาย (Apparel) โดยผ้ารีไซเคิลดังกล่าว ผลิตขึ้นมาจากกระบวนการพิเศษ ด้วยวัสดุ 100% Recycled Polyester fibers ภายใต้ชื่อ RePET®.
      ในสินค้ากลุ่มเครื่องแต่งกายทุกชิ้นที่มีสัญลักษณ์ “RECYCLED FABRIC” ก็จะพร้อมคุณสมบัติดังนี้

  • วัสดุที่ใช้ในการผลิต ที่ถูกผลิตจากกระบวนการปิโตรเคมี จะถูกแทนที่ด้วยวัสดุรีไซเคิลจากขวดน้ำดื่ม PET bottle
  • เนื้อผาช่วยลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองจากธรรมชาติและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูงสุดและทนทาน
  • มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการใช้เส้นใย polyester แบบปกติถึง 54%
    (Less CO2 emission -54%)

Share to your friend

Leave a Reply

หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดตาม La Sportiva Thailand

Views: 430