ขั้นตอนการใช้เว็บไซต์
(WEB MANUAL)

การใช้งานเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  1. การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
  2. การเลือกซื้อและสั่งซื้อสินค้า
  3. การเข้าอ่านบทความ (Blog)

1. การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเว็บไซต์

หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ให้กรอกข้อมูลในส่วนของ Register/Login โดย
        – Username เป็นชื่อที่ท่านจะใช้ในการเข้าระบบของเว็บไซต์
        – Email เป็นที่อยู่ email ของท่าน เช่น example@caveman-store.com กรุณาใช้email ที่มีอยู่จริง เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสาร และ หากเกิดข้อผิดพลาดในการเข้าระบบ ท่านสามารถส่งคำสั่งแก้ไขรหัสผ่านด้วยตนเองได้
        – Password เป็นรหัสผ่าน อย่างน้อย 6 หลัก ควรประกอบด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และ ตัวอักษรพิเศษ

2. การเลือกซื้อและสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและสามารถกดสั่งสินค้าลงตะกร้าสินค้าได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ แต่หากต้องการชำระเงินท่านต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

สามารถลงทะเบียนเข้าสู่เว็ปไซต์ ได้ที่
https://lasportiva.goaction-th.com/register/
หรือเข้าใช้งานในกรณีที่ลงทะเบียนแล้ว ได้ที่
https://lasportiva.goaction-th.com/login/

โดย ท่านสามารถเข้าเลือกซื้อสินค้าได้โดย
        เลือก Shop ช่องทางการเข้าเลือกซื้อสินค้าทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ หรือแยกตามหมวดหมู่

หลังจากที่เลือกสินค้าที่ต้องการได้แล้ว เลือกไซส์ เลือกสี และ กดเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า

จะปรากฏราคารวมสินค้าและจำนวนรวม ที่รูปตะกร้าสินค้าด้านขวาบนของหน้าจอ และเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน Link

3. การเข้าอ่านบทความ (Blog)

ท่านสามารถเข้าอ่านบทความหรือวีดีโอที่ทางร้านได้รวบรวมเอาไว้ได้โดย เลือกหัวข้อใน Blog